PERSONLIG (PDF)

Født som Bjørn Freddie Riise i 1943.
Langrind er min mors slektsnavn.
Her er grunnleggende refleksjoner
ut fra mitt mantra åpenhet,
og ukonvensjonell slektsinfo.

Røter på vandring > Vestfold-Nordfjord

Psykiatrimanifest | Pårørende
Virginia Woolf | Hulderdansen
Alt du ikke visste om Janne
Jordfars lykter > tekst og musikk

NTB - omtale 80 år
Heimen «lundenreiret»

CV-PROFIL
Ærlig talt > Freddie
ALDERDOM > ingen dom
Dramatisk oppvekst
Ode til Ruseløkka skole
Visemaker i kjømda
Apostler i nord

MILITÆR KARRIERE 1963 - 1965:
Albert-prisen > Forsvarets beste leiravis
Jørstadmo-kabareten 1964
Utypisk soldat i takt og utakt

POETISK (PDF)

(BM = BOKMÅL | NY = NYNORSK)TILBAKE TIL ÅPNINGSSIDEN