INFORMASJON (KLIKK >)

> HISTORISK BAKGRUNN
> KONGEBREVET 1681
> KLENODIUM & MÅLFRIDS MÅL
> SYNNØVES FORSVARSTALE
> ROLLEGALLERI
   MANUS KOMPLETT (avtales)
   NOTEHEFTE 16 viser (avtales)

VISETEKSTER MED LYD (KLIKK >)

> TIMEGLASET
> DAGAR PÅ ÅSEBØSTØL
> STEIN PÅ STEIN
> KJEMPEVISE
> FOLKESNAKK
> TIDENDE: DOMMEN !
> FREDLØYSA
> FERDASKRINET

> KOR VART DEI AV, BLOMEENGENE?
> PÅ ROSENBORG SLOTT
> TIDENDE: FRIFINNINGA !
> FRIDOMEN
> LEIK PÅ SOMMARVOLLEN
> REVEBJØLLA RINGLAR
> OTTESONG
> SOGEVISA (finalen)ORIGINAL EID (manus komplett > PDF)

Leiken og seriøs samling av merkesteiner langs vegar i Eid og Nordfjord; tekstar, tonar og fabulistiske bilder ... fanga opp i ei kameralinse, ein gul notisblokk og blyfantens skarpe blikk ...


BOHEMTIDEN 1997 > 2012 > Klikk!

- EVENTYR I BØKESKOG! > Klikk!
- STILLERE NÅ > Klikk!
- BARN I SKOG > Klikk!69 VISEORIGINALER (oversikt)

Komplett viseoversikt fra Vestfold-tiden 1997-2012; fordypende, svermende, muntert og melodisk stoff.

Fra begynnelsen av 1970-tallet var jeg ganske aktiv som visesanger, særlig for barn. Etterhvert tiltok egen skrivekløe, og dette er bygget inn i denne min første visesamling.


BELLMAN PA NORSK (oversikt)

I Vestfold arrangerte vi, bare elleville amatører, Bellmaniader med fulle hus! Vi fant våre kostymer på loftet eller i bruktbutikker og loppemarkeder. Bellman er oversatt til over 20 språk, men her til lands mener vi å forstå 1700-tallets svenske språkdetaljer og deres skikker, Montro? Jeg er den eneste nordmann som seriøst har gått løs på Bellman med mine gjendiktninger. Mitt prosjekt er skikkelig presentert i det svenske Bellmansällskapets medlemsblad «Hwad Behagas?», satirisk tittel fra Bellmans hånd.


OLA FRENDES 100 ALMUEVISER (oversikt)

Nye tekster i kjente folketoner. Min hovedperson Ola Frende gjennomfører fire visevandringer hver vandring avsluttes med et vers til sluttvisen #100: Å komme til gards. Lette (all)sanger å synge.


KOMPONISTEN FILIP SANDE > oversikt

Denne klassiske komponisten har levert en rekke korverk basert på stoff fra meg. Norsk Komponist- forening sier om han: Tonespråket hans kjennetegnes av en ilter rytmisk nerve og dissonerende harmonier, men samtidig med en veldig romantisk melodikk.ENGLISH SONGS (PDF)

Jeg skriver på begge norske målføre. Noen ganger er det naturlig å gi teksten engelsk språkdrakt. Det startet med Erik Byes «Blå salme», min oversettelse er akseptert av hans arvinger (og komponisten!), og professoralt kontrollert. Den fortjener et større publikum. Listen er foreløpig ikke lang, jeg har tanker om mange flere:TILBAKE TIL APNINGSSIDEN