PERSONLIG (PDF)

Født som Bjørn Freddie Riise i 1943.
Langrind er min mors slektsnavn.
Her er grunnleggende refleksjoner
ut fra mitt mantra åpenhet,
og ukonvensjonell slektsinfo.

Røter på vandring > Vestfold-Nordfjord

Psykiatrimanifest | Pårørende
Virginia Woolf | Hulderdansen
Alt du ikke visste om Janne


NTB - omtaler
Heimen «lundenreiret»
«Lillegutt og jeg» > ukulele-vise

——


Ærlig talt > Freddie
ALDERDOM > ingen dom
Dramatisk oppvekst
Ode til Ruseløkka skole
Visemaker i kjømda
Befalskole og andre sprell
Apostler i nord

POETISK (PDF)

(BM = BOKMÅL | NY = NYNORSK)TILBAKE TIL ÅPNINGSSIDEN